یال چهارپالون به قله توچال 98.6.1
کد مطلب : 474
تاریخ : يكشنبه 24 شهريور 1398 - 06:25

یال چهارپالون - قله توچال  98.6.1

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

همنوردان : 7 نفر

عکس : علیرضا اسماعیلی

گزارش :سید مجتبی عارفی


 

دربند- شیرپلا - چشمه نرگس- توچال ۹۸/۶/۱

 

جمعه ای تابستانی رسید وبه یاری خدا گروه پرسون آماده برای صعودی دیگرشدند .

ساعت5/30 صبح ازنازی آباد باخودرو ون پرسرعت حرکت کرده و درمسیردوستان دیگر را سوارکردیم. ساعت 6/20 به میدان دربند رسیدیم وبا عبورازکوچه کوهسارو‌ پس ازعبورازکافه های ده پس قلعه درزیرتلسی یژ به تعدادی ازکوهنوردان قدیمی برخوردیم وعکس دسته جمعی گرفتیم.

درسمت راست مسیر دره بندیخچال میباشد که میعادگاه سنگنوردان است . ما مسیر را بطرف شیرپلا ادامه میدهیم.

درادامه مسیر به صخره های طولانی ومرتفع برخورد میکنیم که برروی آنها طنابها و سیمهای قطور نصب کرده اند که صعود رامطمئن وراحت میکند.

 

                    

 

درانتهای طنابها به چشمه مریم رسیده ونفسی تازه کردیم ومقداری آب گوارا برداشتیم درساعت 9/30 به ابشاردوقلو در ارتفاع۲۷۰۰ متر رسیدیم وپس ازبالارفتن ازپله های آهنی داخل پناهگاه شیرپلا جهت صرف صبحانه و استراحت واردشدیم.

اقامت ما درپناهگاه شیرپلا یک ساعت بطول انجامید که استراحت خوبی بود.

 

 

درادامه مسیری با شیب تند به آبشارها وچشمه های متعددی برخورد کرده وازصدای دلنشین ونوشیدن آب خنک لذت بردیم .

درساعت12/30 به چشمه بسیارزیبا وباصفای نرگس رسیدیم وخدا را بخاطرعطای اینهمه زیبائی وطراوت شکرگذارشدیم.

پس ازحدود نیم ساعت استراحت ولذت بردن ازخنکای چشمه نرگس به طرف قله از مسیر یال چهارپالون حرکت کردیم.

 

 

پس ازعبورازشیبهای تند وطاقت فرسا درساعت 15.40 به قله۳۹۶۲متری توچال صعود کردیم وخدا را بخاطرتوان ونیرویی که به ماعطا کرده شکرکردیم.

قله توچال خلوت و از آرامشی کم نظیر برخوردار بود. پس ازنیم ساعت استراحت وگرفتن عکس بطرف ایستگاه۷ حرکت کردیم.

 

 

خوشبختانه ایستگاه خلوت بود وخیلی سریع سواربرتله کابین به ایستگاه۵ آمدیم وپس ازصرف نهار با تله به ایستگاه ۱ ونهایتا به پارکینگ و ساعت 19 سواربرخودرو(کبری ۱۱) گروه شدیم واینچنین بود که خسته وسلامت به برنامه خاتمه دادیم.

 

       

                         


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.comp474