قلل لیز و لیچه 1400.7.9
کد مطلب : 535
تاریخ : شنبه 8 آبان 1400 - 03:16

ده کندر - قلل لیز و لیچه  1400.7.9

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

همنوردان : 4 نفر

عکس و گزارش : مجتبی عارفی


 

 

گزارش برنامه قلل لیچه و لیز ازروستای کندر 

طبق معمول ساعت 5 صبح ازنازی آباد حرکت کرده وبطرف جاده قدیم کرج چالوس بعدازمیدان امیرکبیر درحدود ساعت 6/30 به روستای کندررسیدیم وبعد ازپارک ماشین در انتهای ده با دو مسیر خاکی مواجه شدیم.

مسیرخاکی سمت چپ را انتخاب کردیم که بعد از بررسی ارتفاعات منطقه متوجه شدیم باید به سمت راست حرکت کنیم. مسیر پاکوبی به یک باغ سیب وانگورمیرسید بعدازگذراندن محوطه باغ و طی پاکوب باریک برروی دامنه کوه به گردنه رسیدیم وبسمت غرب ادامه مسیردادیم .

درساعت 8 صبح محلی مناسب برای صرف صبحانه یافتیم وپس ازتوقفی نیم ساعته از پاکوبی با شیب تند در کنار چشمه ادامه مسیردادیم .

هوای صبحگاهی خنک وملایم بود وحرکت را لذتبخش میکرد.

این پاکوب به گردنه ای میرسید که به رشته کوه پهنه حصار اشراف کامل داشت و بعد از طی یال به قله میرسید.

ساعت 10.10 به قله لیچه به ارتفاع 2880  متررسیدیم وپس ازتوقف کوتاه بسمت قله دیگر حرکت کرده وپس ازنیم ساعت به قله لیز باهمان ارتفاع صعود کردیم.

درراه به عده ای ازکوهنوردان آشنا برخوردیم وپس ازچاق سلامتی وگرفتن عکس یادگاری ادامه مسیردادیم .

بعدازاستراحتی کوتاه بسمت پائین حرکت کرده وازپشت قله مسیری شن اسکی فرودی سرعتی ولذت بخش را آغازکرده که باعث شد از بقیه گروهها زودتربرگردیم .

درساعت 13.45 به محل پارک ماشین رسیده وبعد ازصرف ناهاری مختصر حرکت رابسمت تهران وپایان برنامه را اعلام کردیم.

 

ضمنا با بررسی ثبت مسیر انجام شده متوجه شدیم آخرین نقطه خط الراس لیز لیچه که فقط دارای سنگ چین است و به ده واریش اشراف دارد قله لیز می باشد و نه محلی که در حال حاضر تابلوی لیز نصب شده است.

 

                             

                           

              


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.com/p535