غار رودافشان - کوه نثار 99.8.16
کد مطلب : 518
تاریخ : يكشنبه 9 آذر 1399 - 11:32

غار رودافشان - کوه نثار  99.8.16

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

همنوردان : 5 نفر

عکس و گزارش : مجتبی عارفی

 

با تشکر ویژه از آقای پاکزاد عزیز...


                                بنام خدا

 

گزارش برنامه غاررودافشان

درتاریخ۹۹/۸/۱۶ با حرکت ازنازی آباد۵/۳۰ صبح عبورازجاده فیروزکوه وگذشتن ازشهرستان دماوند ومنطقه سیدآباد ورودیه روستای رودافشان درساعت ۷/۳۰ داخل روستا پوشیده ازدرختان بلند وزیبا بود که به برکت فصل پائیزبه رنگهای زرد وسرخ درآمده بودند وچشمان هربیننده ای را نوازش کرده وروحمان را صفائی خاص میبخشید.

حرکت ازروبروی پارکینگ شروع شد وپس ازنیم ساعت به غارآهکی رودافشان رسیدیم. ورودی غار وسیع ومرتفع بود وپس ازطی مسیرسنگلاخ وخاکی به دهنه پائین غاررسیدیم. چراغ قوه ها وهدلایت ها راروشن کرده وهرقدرپائین ترمیرفتیم محوطه تاریکتروخنک ترمیشد.

پس ازپانزده دقیقه حرکت ودیدن ستونهای آهکی حس غارنوردی را کاملا احساس کردیم .هوای بسیارخنک وچکه های آب که برسروصورتمان میافتاد مزید برعلت بود.

بعد ازنیم ساعت پیشروی درغار که با احتیاط کامل صورت گرفت و انداختن چندعکس ازگروه ومحوطه غار که فقط با نورچراغ قوه امکان پذیربود به طرف بالاحرکت کردیم پس ازرسیدن به بیرون غار به محلی نسبتا مسطح رسیدیم ومحل را مناسب برای استراحت ونوشیدن چای انتخاب کردیم .

بعد ازپانزده دقیقه بسمت ارتفاعات کوه حرکت کردیم. مسیر پاکوب مشخصی نداشت و گرچه سنگهاهمه آهکی و بسیارزبربودند وگاه حرکت روی آن مطمئن وراحت بود ولی گاها مسیر ریزشی میشد و احتیاط بیشتری می طلبید.

مسیرکوه پرازگل سنگهای کرم رنگ زیبا وتوده ای بزرگ بود که بسیارکمیاب است.

بعدازطی یکساعت صعود دور زدیم و ازهمان مسیرفرود آمدیم و درساعت۱۴ به پارکینگ رسیده وبرنامه را به پایان رساندیم.

 

 

                                                            


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.com/p518