قله دونا 99.7.4
کد مطلب : 515
تاریخ : يكشنبه 27 مهر 1399 - 11:13

جاده چالوس - قله دونا 99.7.4

 

لیدر و راهنما : استاد تاجبخش

همنوردان : 5 نفر

عکس و گزارش : مجتبی عارفی

 

با تشکر ویژه از آقای پاکزاد عزیز...


                          بنام خداوندهستی بخش

 

گزارش برنامه کوهنوردی قله دونا درتاریخ جمعه۹۹/۷/۴

حرکت ازنازی آباد درساعت۵/۳۰ صبح عبورازاتوبان تهران شمال وپل زنگوله وجاده یوش بلده وروستای دونای علیا درساعت۷/۳۰ صبح زمانی که به انتهای روستا رسیدیم ماشین را پارک کرده بنا برراهنمائی یکی از روستائیان ازسمت چپ امامزاده وارد شیب تندی شدیم وازبالای مزرعه ای سبزوزیبا مسیرکوهنوردی راشروع کردیم.

با فرود مجدد به داخل دره درساعت ۸/۳۰ به کنار رودخانه رسیدیم وجهت صرف صبحانه توقف کردیم .هواخنک وآفتاب صبحگاهی روح نواز بود. بعد ازنیم ساعت به حرکت ادامه دادیم .

 

 

دربین راه صعود، ازمناظرزیبا ودیدن کوههای اطراف وآسمان آبی و گیاهان کتیرا و گون وتخته سنگهایی مملو ازگل سنگ لذت میبردیم .

با حرکت روی یال قله درساعت 12.55 به قله دونا با ارتفاع 3610  متررسیدیم.

قله هایی که ازآنجا قابل شناسائی بودند عبارت بودند ازقله سرخاب وآزادکوه.

 

 

بعدازنیم ساعت استراحت درروی قله بسمت پائین حرکت کردیم ودرساعت 15.30 به منطقه ای سبزوخرم کنار رودخانه رسیدیم ومحل رامناسب برای صرف ناهارانتخاب کردیم صرف نهاروکمی استراحت 40 دقیقه به طول انجامید که خستگی را ازتن درآورده و با انرژی بسمت روستا حرکت کردیم.

 

 

درنهایت ساعت 16.30 به پارکینگ ماشین رسیدیم وسواربرخودرو جاده چالوس به تهران را در پیش گرفتیم وخداوند بزرگ رابخاطرعطای نعمت صحت وسلامت شکرگذارشدیم.

 

                                                             

                     


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.com/p515