بند عیش 96.11.13
کد مطلب : 403
تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1396 - 03:49

 

برنامه بندعیش : ۹۶/۱۱/۱۳

 

لیدروراهنما: استاد تاج بخش

سرپرست:آقا امیرحسین پاکزاد

عکاس : آقای امیرهراتیان

همنوردان: ۷ نفر

 

گزارش : سید مجتبی عارفی


باعنایت خالق بی همتا

گروه درساعت ۶صبح ازفرهنگسرای بهمن حرکت کرده وساعت۷ به پارک کوهساررسیدیم.

هوا سرد بود و ما دردامان کوهستانی سفیدپوش و بسیار زیبا که مملو از برف بود

ساعت ۹ به نزدیکی ایستگاه پرچم رسیدیم وبدستوراستاد جهت صرف صبحانه توقف کردیم.

همه جا مملو ازبرف بود وبناچاربرروی برف سرد نشستیم

۴قلاده سگ هم با ما همراه شدند.

 

بعد ازاستراحت وخوردن صبحانه درساعت9.30 بطرف قله حرکت کردیم.

 

                                     

             

بعدازگذر از شیبهای تند وارتفاع حدود نیم متربرف و تراورس زیر قله نهایتا ساعت ۱۲ ظهر به نزدیکی قله رسیدیم وبعد ازتوقفی کوتاه به صلاحدید استاد تاج بخش  بعلت یخ زدگی مسیر ازصعود به قله صرف نظرکرده و دوری زده راه فرود به پائین را پیش گرفتیم و بداخل دره حصارک که پر از برف بود فرود آمدیم.

 

               

 

ساعت ۱بعدازظهر به چشمه و ساختمان قدیمی ومتروکه باغدارهای دره حصارک رسیدیم که نسبتا برای توقف وصرف نهارمناسب بود.

 

 

بعدازیک ساعت  استراحت بطرف پائین دره حصارک را طی مسیر کردیم وسرراه به دانشکده علوم وتحقیقات  رسیدیم و کمی بعد وارد مسیرمیان بر وشیب زیاد وگل آلود شدیم.

 

نهایتا درساعت 16.40 به پارکینگ شرکت واحد رسیده وسوارمینی بوس که در آنجا منتظرمان بود شدیم.

وخدا رابخاطر سلامتی وهمه نعمتهایش شکرکردیم.

 

                                                 

 

همنوردان:

حاج آقا تاج بخش  

آقای غرات

خانم گچلو

آقای پاکزاد

آقای هراتیان

آقای زمانی

وحقیر سیدمجتبی عارفی


منبع : گروه کوهنوردی پرسون - پنجره ای به کوهستان
لینک این مطلب : http://www.window2mountains.com/p403